Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Jak księgować przychody i koszty?

księgowanie przychodów i kosztów

[Osoby, które sporadycznie korzystają z tej strony informuję, że w celu lepszego zrozumienia tego artykułu dobrze jest przeczytać wcześniej artykuł Jak księgować na konta bilansowe?]

Jak już wielokrotnie pisałam w tym opracowaniu, podstawą księgowania jest bilans.

Przystępując do księgowania przychodów i kosztów musimy się zastanowić po której stronie księgujemy przychody, a po której koszty. Zatem przyjrzyjmy się bilansowi. Czy widzimy w nim przychody i koszty. Od razu wiemy, że nie.

Zastanówmy się jednak czym jest wynik finansowy?

Wynik finansowy netto jest jednym z pasywów przedsiębiorstwa. Zatem wszelki wzrost wyniku finansowego netto powinien być księgowany po stronie prawej (Cr, Ma), a jego zmniejszenie po stronie lewej (Dt, Cr).

Z poprzedniego artykułu (Jak obliczać wynik finansowy netto?) wiemy, że wynik finansowy to różnica pomiędzy sumą przychodów i zysków nadzwyczajnych, a sumą kosztów  ich uzyskania, strat nadzwyczajnych i podatku dochodowego oraz innych obowiązkowych obciążeń wyniku.

Zatem możemy stwierdzić, że:

  • przychody i zyski nadzwyczajne zwiększają wartość wyniku finansowego,
  • koszty, straty nadzwyczajne i obowiązkowe obciążenia wyniku (w tym podatek dochodowy), zmniejszają go.

Ponieważ wynik finansowy jest jednym z pasywów, a zwiększenia pasywów zapisujemy po stronie prawej (Cr, Ma), wszystkie przychody i zyski nadzwyczajne zapisujemy po tej stronie (Cr, Ma).

Z tego samego powodu, uwzględniając, że zmniejszenia pasywów zapisujemy po stronie lewej (Dt, Wn), wszystkie koszty, straty nadzwyczajne i obowiązkowe obciążenia wyniku zapisujemy po tej stronie lewej (Dt, Wn).

Jak wynika z poprzedniego artykułu  konto wynik finansowy możemy podzielić na następujące grupy:

  •       Przychody
  •        Zyski nadzwyczajne
  •        Koszty
  •        Straty nadzwyczajne
  •        Podatek dochodowy.

Wiemy też, że przychody i zyski księgujemy po stronie pasywów, a koszty, straty nadzwyczajne księgujemy po stronie aktywów.

Zatem księgowanie na konto Wynik Finansowy na kontach teowych wygląda następująco:

Jak widzimy zasada księgowania na konta, którą ja osobiście wyznaję: „Gdy nie wiesz po której stronie masz coś zaksięgować spójrz na bilans”, również w tym przypadku ma zastosowanie.

Podsumowanie.

Wszystkie przychody i zyski nadzwyczajne mają charakter pasywów, chociaż nimi nie są. Na wynik finansowy zapisujemy je po stronie Cr (Ma), a czyli tak jakby były pasywami.

Wszystkie koszty, straty nadzwyczajne i obowiązkowe obciążenia wyniku mają charakter aktywów, chociaż nimi nie są. Na wynik finansowy zapisujemy je po stronie Dt (Wn), czyli tak jakby były aktywami.

 

[Jeżeli ktoś nie uczy się po kolei z tej platformy internetowej (do czego zachęcam) tylko wybiórczo interesuje się konkretnymi tematami, a jest jeszcze zainteresowany tym co to są rozrachunki oraz jak i dlaczego księgujemy na konta rozrachunkowe, zapraszam na stronę w Rozdziale X Co to są rozrachunki? Jak księgować rozrachunki? i na stronę Jak księgować rozrachunki? Dodatkowo informuję, że podsumowanie wszystkich zasad księgowania na konta syntetyczne jest zawarte w artykule Zapisy księgowe ujęte od strony matematycznej.]

[Zapraszam również do przeczytania innych zagadnień ujętych na tej stronie. Do większości artykułów można przejść poprzez "Spis treści" znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Napisany został w postaci linków do nich. Większość zadań i testy ujęte są osobno, na górze strony.

Zapraszam, szczególnie osoby rozpoczynające naukę rachunkowości, do korzystania z wszystkich artykułów "po kolei", zgodnie ze spisem treści, gdyż na tej stronie tłumaczę rachunkowość "krok po kroku".

Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]