Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Zasada podwójnego zapisu

 „Zasada podwójnego zapisu” (inaczej nazywana regułą podwójnego zapisu) mówi nam, że:

  • Każda operacja gospodarcza  jest  zawsze księgowana po dwóch stronach kont.
  • W wyniku jednej operacji gospodarczej na kontach syntetycznych musi być księgowana ta sama kwota, po każdej ze stron (tyle samo po stronie Wn/Dt, co po stronie Ma/Cr) .

Mówimy, że dwa konta na które zapisujemy daną operację gospodarczą korespondują ze sobą.

Zasada ta wynika ona bezpośrednio z bilansowej metody ujmowania majątku i źródeł finansowania oraz ze sposobu ujmowania zapisów na konta księgowe.

Więcej na ten temat w artykule:

Jak księgować na konta bilansowe? i w artykule Zapisy księgowe ujęte od strony matematycznej.

[Osoby które korzystają sporadycznie z tej strony lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania również innych zagadnień ujętych na tej stronie.  Spis tytułów większości artykułów na tej stronie znajduje się w Spisie treści, umieszczonym w lewym górnym rogu. Większość zadań i testy ujęte są osobno, w Menu również znajdujących się po lewej stronie, ale niżej. Podaję też link do Katalogu z wyjaśnieniem pojęć.

Zapraszam również do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę na niej rachunkowości "krok po kroku". Informuję, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]