Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Zadanie z OCEM- materiały wyceniane w cenie nabycia

zadanie z OCEM

Link do spisu treści "Zbioru zadań" na tej stronie

W Przedsiębiorstwie „Alfa” Sp. z o. o.  dokonywane są obroty materiałem w stałych cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen nabycia. Przedsiębiorstwo to jest płatnikiem VAT.

Na koniec grudnia 2015 roku zostały rozliczone zakupy wszystkich materiałów. OCEM oczywiście był wyksięgowany (robimy to zawsze na koniec roku obrachunkowego).

Stan początkowy konta „Rozrachunki z dostawcami” wynosił 500 zł. Saldo początkowe na początku roku konta „Materiały” wynosiło 2300 zł.

W miesiącu styczniu 2016 roku miały w nim miejsce następujące operacje gospodarcze:

 1. Przyjęcie faktury VAT płatnej przelewem od przedsiębiorstwa „Beta” Sp. z o.o. Wartość netto faktury 3000 zł, VAT 23%
 2. Przeksięgowano VAT z faktury.
 3. Przyjęcie materiałów od przedsiębiorstwa „Beta” Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna materiałów 2700 zł.
 4. Pk przeksięgowanie OCEM z faktury z dostawy dotyczącej przedsiębiorstwa „Beta” Sp. z o.o.
 5. Przyjęcie materiałów od przedsiębiorstwa „Gamma” S. A. Wartość ewidencyjna materiałów 3000 zł.
 6. Przyjęcie faktury VAT płatnej przelewem od przedsiębiorstwa „Gamma” S. A. Wartość netto faktury 2500 zł, VAT 23%.
 7. Przeksięgowano VAT z faktury.
 8. Pk przeksięgowanie OCEM z dostawy dotyczącej przedsiębiorstwa „Gamma” S. A.
 9. Przyjęcie faktury o przedsiębiorstwa „Zeta” Sp. z o.o. o wartości netto 1800 zł i 23% VAT.
 10. Wyksięgowano VAT z faktury od przedsiębiorstwa „Zeta” Sp. z o.o.
 11. Przyjęcie faktury o przedsiębiorstwa transportowego za wykonanie usług dostawy materiałów w miesiącu styczniu 2000 zł netto i 23% VAT.
 12. Wyksięgowano VAT z faktury od przedsiębiorstwa transportowego.
 13. Przeksięgowano koszty transportu z rozliczenia zakupu na właściwe konto.
 14. RW- Pobrano materiały do zużycia o wartości 4000 zł.
 15. Faktura sprzedaży- Sprzedano materiały o wartości w cenie zakupu 2000 zł za kwotę netto 2800 zł i VAT 23%.
 16. Wz- Wydano sprzedane materiały na zewnątrz.
 17. Wyksięgowano OCEM w kierunku rozchodów materiału.
 18. Wyksięgowano koszt transportu w kierunku rozchodu materiału.

 Polecenia:

 1. Narysuj konta teowe i zapisz stany kont na początku stycznia 2016 roku.
 2. Zaksięguj operacje na kontach teowych.
 3. Wyksięguj wartość OCEM przypadający na sprzedaż i na zużycie materiału.
 4. Ustal ceny zużytych materiałów w cenie nabycia.
 5. Przeksięguj przychody i koszty na wynik finansowy.
 6. Zamknij konta.

Podaję link do rozwiązania zadania z wyjaśnieniem: Rozwiązanie zadania z OCEM- księgowanie materiałów w cenie nabycia

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  Do większości artykułów można przejść poprzez Spis treści znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Większość zadań i testy  ujęte są osobno w Menu poniżej Spisu treści.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]