Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Zadanie z OCEM- materiały wyceniane w cenie zakupu.

Teorię na ten temat znajdziecie Państwo w następujących artykułach:

Stałe ceny ewidencyjne materiałów. Co to jest OCEM?

Jak rozliczyć i zaksięgować rozchody materiałów dla stałych cen ewidencyjnych?

Link do spisu treści "Zbioru zadań" na tej stronie

Podaję treść zadania.

Stan wybranych kont w badanym przedsiębiorstwie na koniec grudnia 2014 roku wyglądał następująco:

Wybierz właściwą odpowiedź:

  • Procentowy wskaźnik narzutu odchyleń wynosi:

a)     1%

b)     2%

c)     -2%

d)     -1%

Polecenia:

  • Dla podanego przykładu oblicz OCEM przypadające na poszczególne rozchody materiałów, na koniec roku obrotowego.
  • Zaksięguj te rozchody.
  • Jak wyglądałyby salda końcowe konta OCEM i konta Materiały na koniec miesiąca, gdyby nie był to koniec roku?
  • Ile wynosi wartość bilansowa konta materiały na koniec roku 2014?

Odpowiedź nr 1- na pytanie testowe.

Odpowiedź nr 2- na pierwsze polecenie.

Odpowiedź nr 3- na drugie polecenie.

Odpowiedź nr 4- na trzecie polecenie.

Odpowiedź nr 5- na czwarte polecenie.

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  Do większości artykułów można przejść poprzez Spis treści znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Większość zadań i testy  ujęte są osobno w Menu poniżej Spisu treści.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]