Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Zadanie 3 z rozwiązaniem- przykłady księgowania na konta bilansowe.

ksiegowanie na kontach bilansowych zadanie

W zadaniu podaję przykłady zapisów księgowych operacji gospodarczych na konta bilansowe.

Link do rozwiązania tego zadania: Rozwiązanie zadania 3- księgowanie na konta bilansowe, w którym znajduje się rozwiązanie i wyjaśnienia przykładów księgowania na konta bilansowe operacji gospodarczych.

Teoria do zadania znajduje się w artykule: Zapisy księgowe ujęte matematycznie- księgowanie na konta.

Linki do innych zadań dotyczących księgowania na konta bilansowe: Zadanie 1- przykłady księgowania na konta bilansowe, Zadanie 2- przykłady księgowania na konta bilansowe

Link do spisu treści "Zbioru zadań" umieszczonego na tej stronie

Treść zadania

W bilansie przedsiębiorstwa „Omega” na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły następujące stany składników bilansu:

Środki trwałe

250 351

Kasa

3 562

Materiały

51 238

Zobowiązania wobec dostawców

35 059

Rachunek bieżący

48 000

Zobowiązania wobec budżetów

3 528

Kapitał podstawowy

180 000

Towary

80 236

Kredyt bankowy długoterminowy

174 800

Krótkoterminowe papiery wartościowe

25 000

Kapitał zapasowy

65 000

W miesiącu styczniu 2015 roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

 (W nawiasie podano związane z nimi dokumenty księgowe).

1. Z rachunku bieżącego spłacono część kredytu długoterminowego (WB)

30 000

2. Za gotówkę zakupiono komputer, który przyjęto do używania (KW i PT)

3 000

3. Z rachunku bieżącego spłacono zobowiązanie wobec dostawcy (WB)

15 000

4. Przyjęto materiały do magazynu zakupione na fakturę przelewową (Faktura zakupu i Pz)

1 500

5. Cenie zakupu sprzedano bankowi krótkoterminowe papiery wartościowe (WB)

25 000

Polecenia do wykonania:

  1. Sporządź bilans otwarcia.
  2. Otwórz konta bilansowe.
  3. Zaksięguj wszystkie operacje.
  4. Pozamykaj konta.
  5. Sporządź bilans zamknięcia na koniec stycznia 2015 roku.

Rozwiązanie zadania 3- księgowanie na konta bilansowe

Wyjaśnienie operacji 1- Zadanie 3- księgowanie na konta bilansowe.

Wyjaśnienie operacji 2- Zadanie 3- księgowanie na konta bilansowe.

Wyjaśnienie operacji 3- Zadanie 3- księgowanie na konta bilansowe.

Wyjaśnienie operacji 4- Zadanie 3- księgowanie na konta bilansowe.

Wyjaśnienie operacji 5- Zadanie 3- księgowanie na konta bilansowe.

Podaję linki do innych zadań na ten temat: Zadanie 2 księgowanie na konta bilansoweZadanie 1- księgowanie na konta bilansowe.

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  Do większości artykułów można przejść poprzez Spis treści znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Większość zadań i testy  ujęte są osobno w Menu poniżej Spisu treści.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]